Quay số trúng vé máy bay1. Ban tổ chức cuộc thi

Ban tổ chức cuộc thi là cộng đồng người Việt tại Slovakia, có địa chỉ tại Stará Vajnorská 17A/12495, 831 07 Bratislava, IČO: 42178835 (sau đây gọi là “ban tổ chức”).

2. Thời gian cuộc thi

Cuộc thi diễn ra từ ngày 20.6.2024 đến ngày 20.8.2024 bao gồm cả hai ngày này. Ban tổ chức cuộc thi có quyền gia hạn, rút ngắn, tạm ngừng hoặc hủy bỏ cuộc thi hoặc thay đổi các quy tắc của nó bất cứ lúc nào mà không cần nêu lý do hoặc cung cấp bất kỳ khoản bồi thường nào. Mọi thay đổi trong quy tắc của cuộc thi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố trên trang web www.denvietnamu.sk

3. Thí sinh tham gia

Mọi cá nhân trên 18 tuổi đóng góp ít nhất 50 EUR đều có thể tham gia cuộc thi (sau đây gọi là “thí sinh”). Nhân viên của ban tổ chức và các thành viên trong gia đình của họ (vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em) không được phép tham gia cuộc thi.

4. Điều kiện tham gia

Để tham gia quay số trúng thưởng, thí sinh phải:

  • Đóng góp ít nhất 50 EUR vào tài khoản của ban tổ chức SK74 0900 0000 0051 9539 9084 trước ngày 18.8.2024 kể từ ngày công bố cuộc thi.
  • Cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết cho ban tổ chức qua email gửi đến địa chỉ sutaz@denvietnamu.sk (họ tên, email, số điện thoại) để liên hệ trong trường hợp trúng thưởng. Kèm theo thông tin liên lạc, cần gửi xác nhận chuyển khoản (ảnh chụp màn hình) đến tài khoản minh bạch.

5. Giải thưởng

Các giải thưởng trong cuộc thi bao gồm:

  • Giải nhất: Thí sinh đóng góp ít nhất 100 EUR sẽ có cơ hội trúng 2 vé khứ hồi đến Việt Nam (hạng phổ thông).
  • Giải nhì: Thí sinh đóng góp ít nhất 75 EUR sẽ có cơ hội trúng 1 vé khứ hồi đến Việt Nam (hạng phổ thông).
  • Giải ba: Thí sinh đóng góp ít nhất 50 EUR sẽ có cơ hội trúng 200 EUR tín dụng cho vé máy bay đến Việt Nam.

Giải nhất và giải nhì bao gồm tất cả các phí tổ chức chuyến đi. Tất cả các giải thưởng có thể sử dụng đến ngày 31.12.2024. Trong trường hợp trúng giải, người trúng giải nhất và giải nhì sẽ nhận được lịch trình khuyến mãi các ngày có thể đi đến Việt Nam. Ban tổ chức có quyền thay đổi số lượng và loại giải thưởng được cung cấp trong cuộc thi.

6. Cách thức đánh giá cuộc thi

Quay số trúng thưởng sẽ diễn ra vào ngày 20.8.2024 với sự hiện diện của một ủy ban gồm ba thành viên đại diện cho ban tổ chức. Người trúng thưởng sẽ được chọn ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu của tất cả các thí sinh đáp ứng các điều kiện tham gia.

7. Thông báo người trúng thưởng

Người trúng thưởng sẽ được thông báo trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày quay số qua email và số điện thoại đã cung cấp khi đăng ký tham gia cuộc thi qua email tại sutaz@denvietnamu.sk. Tên của người trúng thưởng cũng sẽ được công bố trên trang web của ban tổ chức www.denvietnamu.sk.

Ban tổ chức có quyền loại bỏ khỏi cuộc thi các cá nhân và/hoặc bài dự thi không tuân thủ các điều kiện của cuộc thi hoặc có hành vi và/hoặc nội dung trái phép và/hoặc không phù hợp với đạo đức tốt.

8. Trao giải thưởng


Giải thưởng sẽ được trao cho người trúng thưởng dưới dạng phiếu điện tử gửi đến email của họ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo trúng thưởng. Người trúng thưởng phải xác nhận nhận giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo trúng thưởng.

Nếu người trúng thưởng không trả lời trong vòng 48 giờ kể từ ngày gửi thông báo trúng thưởng, sẽ có một thí sinh khác đáp ứng điều kiện cuộc thi được chọn ngẫu nhiên và trở thành người trúng thưởng.

Không ai trong số người trúng thưởng có thể chuyển nhượng quyền nhận giải thưởng của mình cho người thứ ba, ngay cả khi người đó đáp ứng tiêu chí thí sinh của cuộc thi này. Giải thưởng trong cuộc thi này không thể được đòi hỏi qua tòa án theo quy định của § 845 Bộ luật Dân sự số 40/1964 Zb. và các quy định sửa đổi bổ sung sau này, và không thể đổi giải thưởng lấy tiền mặt hoặc các hình thức phi tiền mặt khác.

9. Bảo vệ dữ liệu cá nhân


Thí sinh tham gia cuộc thi đồng ý rằng bằng việc tự nguyện tham gia cuộc thi, họ đã cung cấp cho ban tổ chức cuộc thi sự đồng ý tự nguyện để xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo Luật số 18/2018 Z.z. về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định sửa đổi bổ sung sau này (gọi là “luật bảo vệ dữ liệu cá nhân”) và theo Quy định của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu (EU) 2016/679 ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ cá nhân trong việc xử lý dữ liệu cá nhân và về tự do di chuyển các dữ liệu này, thay thế Chỉ thị 95/46/EC (quy định chung về bảo vệ dữ liệu) (gọi là “Quy định”).

Ban tổ chức là người kiểm soát dữ liệu như đã định nghĩa trong mục 1. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân là tự nguyện. Không có việc chuyển dữ liệu qua biên giới đến các nước thứ ba. Dữ liệu cá nhân của thí sinh có thể được cung cấp cho nhà thực hiện kỹ thuật của cuộc thi và/hoặc nhà phân phối giải thưởng.

Thí sinh có quyền rút lại sự đồng ý của mình bằng văn bản tại địa chỉ của người kiểm soát dữ liệu hoặc trực tiếp tại văn phòng của ban tổ chức, hoặc sự đồng ý sẽ hết hạn sau 1 năm. Ban tổ chức sẽ xử lý dữ liệu cá nhân chỉ để thực hiện cuộc thi này. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân là tự nguyện nhưng cần thiết để tham gia cuộc thi.

Thí sinh có quyền truy cập, sửa đổi, xóa, hạn chế xử lý, phản đối xử lý dữ liệu của mình, cũng như quyền chuyển dữ liệu, quyền khiếu nại lên Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Cộng hòa Slovakia, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakia.

Thí sinh có thể thực hiện quyền của mình bằng văn bản gửi đến địa chỉ của ban tổ chức hoặc qua email tại

sutaz@denvietnamu.sk


10. Điều khoản cuối cùng


Bằng việc tham gia cuộc thi, thí sinh đồng ý với các quy tắc của cuộc thi này và cam kết tuân thủ chúng. Ban tổ chức có quyền thay đổi các quy tắc này, và sẽ thông báo cho thí sinh trên trang web của mình về bất kỳ thay đổi nào. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào có thể xảy ra trong quá trình cuộc thi.

Các quy tắc này là tài liệu duy nhất có giá trị pháp lý điều chỉnh cuộc thi, nhằm xác định rõ ràng và dễ hiểu các quyền và nghĩa vụ của thí sinh cũng như điều kiện của cuộc thi.

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc không giao được giải thưởng do thông tin liên lạc không chính xác từ người trúng thưởng.

Ban tổ chức không thanh toán bất kỳ chi phí nào mà thí sinh phát sinh liên quan đến việc tham gia cuộc thi hoặc liên quan đến giải thưởng trong cuộc thi.

Các quy tắc cuộc thi này có hiệu lực từ ngày công bố trên trang web của ban tổ chức www.denvietnamu.sk